ES PROJEKTAI

C:\Users\ASUS\Downloads\jpg\ESFIVP-I-1.jpg

UAB „Rolfmeta“ savo gamybos procesuose diegia naujas skaitmenines gamybos technologijas

Nuo 2020 m. lapkričio mėnesio UAB „Rolfmeta“ pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Rolfmeta“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0013.

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimiui. Projekto metu bus įsigytos automatinės tvorų profilių gamybos linijos, kurios didins gamybos efektyvumą ir gaminamos produkcijos asortimentą. Naujos skaitmeninės gamybos technologijos sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Rolfmeta“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Rolfmeta“

Projekto vykdytojas: UAB „Rolfmeta“

Bendra projekto vertė: 261150,00 eur

Skirtas finansavimas iki: 117717,50 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2020-11-11Projekto vykdymo pabaiga: 2023-09-01