ES PROJEKTAI

UAB „Rolfmeta“ diegia atsinaujinančius energijos išteklius

Nuo 2023 m. liepos mėnesio UAB „Rolfmeta“ pradėjo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Rolfmeta“ Nr. 02-011-K-0241.

Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame įmonės visos energijos suvartojime. Projekto metu bus įdiegta 92 kW galios saulės elektrinė, kuri užtikrins energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių.

UAB „Rolfmeta“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Projekto pavadinimas: „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Rolfmeta“

Projekto vykdytojas: UAB „Rolfmeta“

Bendra projekto vertė: 61 884,57  eur

Skirtas ES finansavimas iki: 39 186,99 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2023-07-14

Projekto vykdymo pabaiga: 2025-06-30


C:\Users\ASUS\Downloads\jpg\ESFIVP-I-1.jpg

UAB „Rolfmeta“ savo gamybos procesuose diegia naujas skaitmenines gamybos technologijas

Nuo 2020 m. lapkričio mėnesio UAB „Rolfmeta“ pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Rolfmeta“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0013.

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimiui. Projekto metu bus įsigytos automatinės tvorų profilių gamybos linijos, kurios didins gamybos efektyvumą ir gaminamos produkcijos asortimentą. Naujos skaitmeninės gamybos technologijos sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Rolfmeta“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Rolfmeta“

Projekto vykdytojas: UAB „Rolfmeta“

Bendra projekto vertė: 261150,00 eur

Skirtas finansavimas iki: 117717,50 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2020-11-11Projekto vykdymo pabaiga: 2023-09-01